Om oss

Dinamo Forlag ble etablert 1. september 2001, som ett blant flere selskap i kommunikasjonshuset DINAMO.

Fra 2006 er forlaget eid og drevet av Ottar Samuelsen og Merete Henriksen. Vi er et kompaktforlag med oppdragspublikasjoner som satsningsfelt. Vi er det eneste forlaget i landet som har dette som hovedsatsningsområde.

Oppdragsbøker er eksternfinansierte prosjekter med næringslivet, organisasjoner, institusjoner, stiftelser, foreninger og privatpersoner.

Forlagssjef Ottar Samuelsen har lang fartstid i reklamebransjen. Han er en av fem gründere bak kommunikasjonshuset DINAMO (etablert 1997).

Redaktør Merete Henriksen har omfattende erfaring fra forlagsbransjen. Allerkonsernet på 1980-tallet, siden Dreyers Forlag, J. W. Cappelens Forlag og Cappelen Akademisk. De siste 15 årene i Dinamo Forlag.

– Artikkel i Budstikka om Dinamo Forlag 11. oktober 2016 (pdf)

 

Les mer om våre tjenester, oppdragspublikasjoner og Dinamo Litteratur.

 

Kontaktpersoner

Ottar Samuelsen
Forlagssjef
E-post: ottar@dinamoforlag.no
Tlf.: 950 81 773

Merete Henriksen
Redaktør
E-post: merete@dinamoforlag.no
Tlf.: 416 46 107

Besøksadresse
Forneburingen 11
1367 Snarøya
Telefon: 67 59 04 13

Postadresse
Postboks 182
N-1325 Lysaker