Merete Camilla Ødegaard

Det berget gir

Skiferdrivere og skifernæring i Alta 1945-2018

Denne boka handler om et av verdens hardeste og mest slitesterke naturlige bygningsmaterialer – Altaskiferen.

Vi møter både skiferen og noen av dem som har brutt den i Steinberget. Mange vil kjenne seg igjen i beskrivelsene av lokale problemstillinger og konflikter, i hverdagssituasjoner og i arbeidsliv. Men boka har også et videre perspektiv gjennom framstillingen av en del av Norges bedrifts- og næringslivshistorie etter Andre verdenskrig. Norsk distrikts- og industripolitikk i etterkrigstiden la betingelser for skifernæringen og dens utvikling. Den ville sett annerledes ut dersom politiske myndigheter og andre aktører hadde hatt mer innsikt i det grunnleggende håndverket. For den tradisjonelle skiferdriften er et håndverk! Den er basert på genuin kunnskap og kroppsliggjorte ferdigheter. Tilegnet gjennom erfaring, og ofte overført fra far til sønn. Vi møter enkeltpersoner og fortellinger fra Steinberget. Men boka følger og forklarer også de prosesser og beslutninger både lokalt og på øverste politiske plan, som har formet skifernæringen og drivernes arbeidsliv fra gjenreisningstiden og til i dag.

Bak i boka følger noen visuelle eksempler på Altaskiferen i bruk − både her hjemme og ute i verden.

Til sammen er dette blitt et veldokumentert og vesentlig verk om en viktig epoke, et spesielt håndverk og en særegen og dramatisk virksomhetshistorie i landet vårt.

Om forfatteren: Merete Camilla Ødegaard (f.1962) er utdannet sosialantropolog og ansatt som konservator på Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum. Hun har lang erfaring fra arbeid på ulike museer i både Norge og Sverige. Dette er hennes første bok.

«Merete Camilla Ødegaard har gjort en flott jobb med skifernæringens bedriftshistorie. Det er blitt en spennende historie, og hun klarer å overbevise leseren om at hovedproblemet i denne historien er sentralmaktens manglende forståelse for rasjonaliteten i den tradisjonelle driftsmåten, ja mangel på respekt for den lokale kunnskapen om Steinberget. Kapitlene som beskriver livet og arbeidet i Steinberget, kompletterer og bidrar med viktig forståelse og innsikt i skiferdrivernes vilkår. Ødegaard skriver godt og lett, og det har blitt en bok av høy kvalitet.»

Jens Petter Nielsen, professor i historie, UiT – Norges arktiske universitet

I salg fra 20. nov. 2018.
272 sider
Gjennomillustrert verk
Lansering: 22. november
Ib. Kr. 398,-

 

ISBN (innbundet) 9788280713254

Kjøp boken


Innbundet »


Oppdragsgiver:


Utgitt i 2018

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo