Gry Larsen/Heidi Eldor

Frognerseteren

1 historie, 8 rom, 80 oppskrifter

Jeg gikk lenge med planer om å gi ut en bok om Frognerseterens historie og daglige liv. Etter at jeg fikk alle de praktiske tingene på plass, var valg av forlag neste skritt. Siden jeg ikke hadde noen erfaring med å sette sammen en bok, var det viktig å finne et profesjonelt forlag med dyktig ledelse.  I tillegg var det viktig for meg at forlaget var kvalitetsbevisst.

Det å gi ut boken om et av Norges største kulturminner, krevde i mine øyne at man stilte store krav til kvalitet. Kvalitet i det som skrives, i valg av papir, i valg av trykkeri samt designer og prosjektledelse. I Dinamo Forlag hos Ottar Samuelsen med team følte jeg med en gang at jeg fant den samarbeidspartneren som kunne oppfylle mine krav og forventninger.

tillit_oppslag_org_siste3

Det ble med engang etablert klare arbeidsplaner med tidsfrister som måtte overholdes. Det fungerte. Som initiativtager til boken ble jeg ikke involvert i unødvendige prosesser. Dermed ble alt levert til rett tid med et topp resultat og en fantastisk bok.

Benytter anledningen til å takke Dinamo Forlag for et usedvanlig godt samarbeid som resulterte i den boken vi drømte om og som er verdig vårt kulturminne Frognerseteren!

– Med vennlig hilsen og til neste oppdrag Walter Kieliger (Restauratør, Frognerseteren)

ISBN norsk utgave: 9788280712172 innb.
ISBN engelsk utgave: 9788280712288 innb.

Kjøp boken


Norsk utgave »

Engelsk utgave »


Oppdragsgiver:
Frognerseteren ved Walter Kieliger


Utgitt i 2010

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo