Arven som lever

kr 375

Beskrivelse

I boka presenteres tolv gårder, de fleste fra norsk senmiddelalder, og flere med historie helt tilbake til vikingtiden. I tekst og bilder kommer vi inn på den enkelte gårds historie, vertskap, tradisjoner og turisttilbud.

Alle gårdene tilbyr nemlig rom til leie. Stedene ivaretar plassens særegne tradisjoner, enten det dreier seg om urtedyrking, bakekunst, ølbrygging, tradisjonsrik matkultur eller fremstilling av klær og husgeråd.

Forfattere og utgiver ønsker at denne boka skal bidra til at flere utforsker forbindelsen mellom historie og nåtid. Derfor har vi ikke søkt å romantisere gårdene, men å fortelle om muligheten for opplevelser som både gir rekreasjon, refleksjon og ny kunnskap.

Gårdene i boka har vært viktige møteplasser for «færandes folk» til alle tider.

Nå kan du besøke dem selv, og oppleve noen døgn med historisk sus på: