Pågående prosjekter

Det er derfor vi bor her. En reise i nye Asker

Ingenting blir borte, men noe større kommer i tillegg. Slik kan vi enkelt beskrive utviklingen av nye Asker kommune.

For innbyggere i Hurum, Røyken og Asker er eget nærmiljø det aller viktigste. Her finnes rammene for det gode liv. Naturen og mulighetene for rekreasjon, kulturen, næringslivet, idretten. Ja, alt som gir hverdagen innhold, utfordring og glede.

Limet i kommunen − stor eller liten, gammel eller ny − er menneskene som bor der, historien og historiene de deler samt aktivitetene som tilbys. Det er under disse forholdene vi formes, får næring til identitet, samhold og trygghet.

Målet: En enda bedre hverdag

Asker kommune skal bli det beste av det de tre gode kommunene har å by på. Da er det viktig å huske på at det er med respekt for fortiden at den gode fremtiden skapes. Tre kommuner med markante særtrekk skal bli til én ny, stor og moderne landkommune. Ambisjonene er selvsagt at 1+1+1=4. Det vi si at tilbudene til befolkningen skal bli enda bedre når de tre kommunene slår seg sammen. For å få til det, må planleggingen være god. Og enda viktigere, den administrasjonen og de politikerne som skal støpe nye Asker fra 1. januar 2020, må ha ett mål for øye: En bedre hverdag for hver enkelt innbygger.

 

 

Nye Asker er summen av de landemerkene, fortrinnene, tilbudene og aktivitetene som kommer til syne i Hurum, Røyken og Asker i dag. Disse bautaene i hver enkelt kommune hverken skal eller må hviskes bort, de er fugemassen også i den nye kommunen. Disse genuine særtrekkene vil leve videre. Det er de som i sum er Asker kommune fra 2020.

Identitet formes fra barndommen av. Du kan aldri løpe fra din første skoledag, dagen du klarte å sykle eller din første scoring på lilleputtlaget. Minnene vil være der for alltid. Røtter, kalles det.

Og nettopp fordi både Hurum, Røyken og Asker har sin identitet og egenart, og fordi det er så viktig at ikke noe går galt på veien mot en storkommune, ønsker Dinamo Forlag sammen med dagens tre kommuner og deres sentrale næringsliv å lage en bok som viser det beste fra de tre, og som samtidig kaster et blikk fremover. Vi skal lage en varm, vakker bok der vi presenterer hver enkelt kommune med dens natur, kultur, bygninger, severdigheter og mennesker – dette som styrker tilhørighet og stolthet. Boka vil by på en rekke scener i tekst og bilder. Både historiske, private samt nytatte bilder vil utgjøre en bærebjelke i boka.

Slik sett er nye Asker her allerede, bare innrammet på en annen måte enn fra og med 1. januar 2020.

Boktittel: Det er derfor vi bor her – En reise i nye Asker
Ca. 300 sider
Rikt illustrert
ISBN: 978-82-8071-328-5
I salg fra: Desember 2019

 

Bærum gjennom 75 år

Fra 1945 til i dag har Bærum utviklet seg fra en landkommune med 30 000 innbyggere til en moderne storkommune med 130 000 innbyggere. Stikkordene har vært vekst og vern.

Det betyr at område etter området har skiftet karakter, men alltid med en fast forankring til fortiden. For Bærum har det vært viktig både å ta vare på og utvikle egen identitet. Gjennom de store boligbyggeløftene i 1950-, 1960- og 1970-årene var det en reell frykt for at Bærum skulle bli en sovekommune uten andre tilbud enn et nyansert boligmarked. Men ledende politikere ville det annerledes − man arbeidet intenst for en balanse mellom befolkning og arbeidsplasser. Næringslivet svarte opp med å etablere seg i Bærum, og i dag er det godt over 100 prosent arbeidsplassdekning. Det betyr at flere reiser til enn fra kommunen for å gå på arbeid.

  1. mai 2020 er det 75 år siden freden. Gjennom alle disse årene har Bærum opplevd vekst. Ferdselsårene ble modernisert og effektivisert, Bærum fikk en mulighet for å styre utviklingen inn mot de store trafikkårene. Kolsåsbanen, jernbanen, E18 og E16 ble skjellsettende. De bidro til at Bærum ble en populær etableringskommune, både for familier og næringsliv.

«Langsomt blir alle ting til», skriver Inger Hagerup. Sånn også i Bærum, selv om mange mener at kommunen lett kunne fått voksesmerter.

Befolkningen er ung, dermed er røttene grunne. Mange forsøker å tegn et karikert bilde av en kommune for de velutdannede, velbeslåtte og overfladiske. Det er på ingen måte noen fyllestgjørende karakteristikk.

I dag er Bærum et allsidig og nyansert fellesskap. Båret frem av trygge oppvekstmiljøer, et mangfoldig næringsliv, landsledende skoler, eldreomsorg i Norges-toppen, idretts- og kulturliv med sydende aktivitet og mange nasjonale og internasjonale enere.

Kommunen limes sammen av sterke miljøer, men har i mindre grad klart å fjerne sjablongmessige merkelapper som settes på kommunen og kommunens innbyggere. Identitet bygger på stolthet og kunnskap – og respekt fra omverdenen.

Bærum kommune har i etterkrigstiden vært preget av et stabilt styre – og administrativ og politisk kontinuitet. Formannskapsmodellen har gitt bred deltagelse og konsensus rundt de vesentligste beslutningene. Den sterkeste motstanden har kommet fra posisjonspartiets indre opposisjon og ikke fra politiske motstandere.

Boken vil organiseres kronologisk tiår for tiår. Men som en vertikal dimensjon vil boken inneholde en rekke historier, blikk utenfra på Bærum, noen kuriosa samt både lokale personligheter og «rikskjendiser». Vi vil engasjere en håndfull skjønnlitterære «bæringer» til å krydre boken.

Boken vil utkomme 8. mai 2020

Gjennomill. dokumentar- og praktbok