Smerte i vår tid

kr 349

Beskrivelse

SMERTE HOS DEN ENKELTE, SMERTE I KULTUREN

Fra boken:

«Kroppen, kan vi si, er blitt den nye sjelen. Vis meg din kropp, og jeg skal si deg hvem du er. Dagens unge ser seg fullt ansvarlige for sin kropp, på en helt annen måte og med helt andre metoder og teknologier enn deres foreldre og besteforeldre – jeg er ansvarlig for min kropps helse og styrke, dens yteevne og motstandskraft, dens attraktivitet og skjønnhet, ja, for alt som bidrar til å fastsette kroppens markedsverdi, eller rettere sagt min markedsverdi via den kroppen jeg identifiseres med. Det viktige nye her er at det ikke bare er kroppen slik den ser ut og presterer akkurat nå, som vurderes, men det arbeidet den røper at jeg har utført med den, slik at den er slik den nå fremstår: et selvarbeid i dobbelt forstand, som subjekt og objekt samtidig.»

Smerte er det vi frykter mest, men også det vi tiltrekkes av og som gir et kick. Smerte utfordrer grenser. Hvordan stiller dagens samfunn og kultur seg til fenomenet smerte? I håndteringen av smerte – egen såvel som andres – forteller vi som individer og som kultur noe vesentlig om hvem vi er og hvilke verdier vi har.

Denne boken undersøker smerten i dens kulturelle bredde så vel som i dens eksistensielle dybde. Leseren tas inn i bokens filosofihistoriske kontekst med sitt utgangspunkt i eksistensialistisk og fenomenologisk filosofi. Kierkegaard, Løgstrup, Nietzsche, Sartre, Heidegger, Adorno, Lacan, Sontag og Scarry er et utvalg sentrale navn. Filosofiske posisjoner knyttes an til psykologiske, der Freud, Winnicot, Ziehe, Bauman, Skårderud blant flere står sentralt i diskursen. Samfunnsvitenskap spiller også en viktig rolle, eksempelvis med Durkheim, Sennett, Lasch oa., og inngår i behandlingen av fenomenet smerte.

Boken viser hvordan kunst og fortellinger er livsviktige som medier (symboler) for å gjøre smerten til å leve med – for smerten kan transformeres og deles – den kan gis symbolske uttrykk som alternativ til å flytte den over på andre i form av aggresjon og vold.

 

Kulturkritikk

Bokens grep er å bruke bredden i smertefenomenet som inngang til å kaste et skarpt og kritisk lys på en rekke utviklingstrekk i dagens samfunn. En sentral påstand er at kulturen vi er bærere av, langt på vei er i opprør mot grunnvilkårene ved vår tilværelse: avhengighet, sårbarhet, dødelighet, relasjonenes skjørhet og ensomhet. Ved å tolke og vurdere nær sagt alle sider ved vår allmennmenneskelige smerteutsatthet som negative, gjør kulturen oss en bjørnetjeneste: Vi blir dårligere rustet til å takle motgang og til å tåle både andre og oss selv når vi er ute av stand til å yte som forventet. Denne boken bidrar til å styrke vår dømmekraft, kritiske sans og evne til å ta til oss det beste fra vår kulturs symbolverden.

 

Om forfatter

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) er professor i filosofi ved Universitet i Oslo. Han arbeider med etikk og miljøfilosofi og har utgitt over tjue bøker, bl.a. Studier i ondskap (2014), Angsten for oppdragelse (med P.B. Foros, 2015), Hva skal vi svare våre barn? (med R. Willig, 2018) og Det går til helvete. Eller? (med K.I. Bjørlykhaug, 2020). Han er aktiv samfunnsdebattant og en mye benyttet foredragsholder også utenfor akademia.

 

I salg nå!

Innb. kr. 349,-

ISBN: 978-82-8071-327-8