Siste nytt

Usynlige menn

28/09/2022

ER LIKESTILLINGEN FOR ALLE?

Vi er vant til å tenke at likestilling er lik kvinners likestilling. Men skal ikke likestillingen være for oss alle? Denne boka rokker ved tilvante forestillinger. Usynlige menn gir en bred oversikt over områder der gutter og menns likestillingssituasjon ikke anerkjennes som den bør: farskap og omsorg, samlivsbrudd, helse, det kjønnsdelte utdannings- og arbeidsmarkedet, vold og utenforskap. Boka inneholder også en analyse av norsk likestilling anno 2022, og stiller spørsmål ved retningen på dagens kvinnebevegelse. Mot slutten listes det opp ti punkter for en bedre likestilling.

Usynlige menn kan leses som ren folkeopplysning, samtidig som boka er kontroversiell og egnet for debatt. For er vi egentlig villige til å utvide vårt perspektiv på norsk likestilling?

 

I salg nå!

Innb. kr. 368,-

ISBN 9788280713407

Vårt Bærum

08/09/2020

Bærum – drømmenes kommune? Eller en ganske vanlig forstadskommune med grense til hovedstaden? Bærum – et fargerikt fellesskap? Eller en kommune med ensartede og likesinnede innbyggere?

Hva er realiteter og hva er myter?

 

Boken Vårt Bærum forteller historien fra andre verdenskrigs slutt da det bodde 30 000 mennesker i Bærum, til dagens storkommune med 130 000 innbyggere.

Ferdselsårer i folks dagligliv, innenfor idrett, kultur, natur, rekreasjon, helse og mye mer kan du også lese om i denne boken.

I salg nå hos din lokale bokhandel!

450 sider

Gjennomillustrert

Kr. 398,-

ISBN978-82-8071-333-9

Kirsti Kraft: KRAFTsamling

30/10/2020

Dette er en bok for deg som vil underholdes til indre sjelefred. Kirsti Kraft har en unik evne til å snike seg inn på deg via spenstige litterære bilder og fortellinger. Hun drar deg inn i et univers vi alle kjenner til. Oss selv. Denne tekstsamlingen fremkaller både tårer og latter. Du vil kjenne deg igjen. Og du vil kjenne igjen mora di, naboen og bestevennen din.

Dette er en helt annerledes selvhjelpsbok. Du har aldri lest noe lignende. Den får deg til å oppdage følelser du ikke visste at du hadde, og er en bok du kommer til å gjenfortelle og lese høyt fra til andre. Det finnes trøst og håp i alt Kirsti Kraft tar i. Hun har i en årrekke holdt lytterne i hånda gjennom inspirerende podkaster og P2-program. Hun har en helt særegen stemme — direkte, rå, leken og øm. Hun er alltid brutalt ærlig. Dette er en styrkepille av en bok.

Les hele pressemeldingen her_KRAFT_0810

 

Det er ikke greit

å være menneske

Vet du om

en annen måte?

 

Fra forord:

Denne boka er ikke skrevet for å imponere deg.

Denne boka er ikke skrevet for å sette deg på plass.

Denne boka er skrevet med hjertet mitt.

Fordi det var på tide.

Dette er en bok om livet – sånn det er – og sånn det burde være. Hvis alt klaffet. Jeg blir glad hvis du kjenner deg igjen når jeg beskriver det å ha medvind og leve for fulle seil. Og jeg håper du kan kjenne trøst i at vi alle ligner hverandre når jeg skriver om det som er fælt, urettferdig eller mørkt.

Dette skal være en KRAFT-samling til deg. Du behøver ikke lese den fra perm til perm. Jeg kan se for meg at du lar boka ligge framme, og at du leser noen tekster innimellom når du får lyst eller trenger det.

I salg NÅ!

Innb. kr. 349,-

ISBN: 978-82-8071-336-0

DET GÅR TIL HELVETE. Eller? (red. Knut Ivar Bjørlykhaug/Arne Johan. Vetlesen)

08/06/2020

Om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid

I denne boka skriver samfunnsvitere, filosofer og helsefagarbeidere om økosorg. Her er tre generasjoner forfattere. Formålet med boka er å se på fenomenet økosorg i en skandinavisk (og internasjonal) sammenheng, og knytte klimakrisen og vår plass i naturen til sosiale og helsemessige dimensjoner – spesielt psykisk helse og våre følelsesliv.

I boka kan du lese historier om økosorg og økoraseri:

Del I

 • Thor Due: Det går til helvete. Eller?
 • Arne Johan Vetlesen: Hvor ble det av kattugla?
 • Gunn-Britt Retter: Kollektiv samisk smerte
 • Knut Ivar Bjørlykhaug: Eg må fortelle deg noko
 • Rose Marie Bank: Jeg er som mauren

Del II

 • Bjørlykhaug/Vetlesen: Økologisk sorg – hva kan det være?
 • Anders Petersen: Følelser i klimakrisens tidsalder
 • Hanna Buer: Om retten til et miljø: hvorfor plassere økosorg hos domstolene?
 • Knut Tore Sælør: Psykisk helse, håp og håpløshet: er det håp nå?
 • Lise K.J. Trangsrud: Et kroppslig møte med naturen – friluftslivets rolle i økosorgens tid.
 • Asbjørn Johannessen: Skogen og folket – et historisk blikk på økosorg
 • Bjørlykhaug/Vetlesen m. fl. : Raseri og kjærlighet – trenger livsånden mer av det?

Lytt på «Verdibørsen», NRK P2 lørdager kl. 08.00: 31.5., 6.6. og 13.6. Aase Cathrine Myrtveit i samtale med Knut Ivar Bjørlykhaug og Arne Johan Vetlesen.

«Det går til helvete. Eller?» er innkjøpt av Norsk Kulturråd.

Se også fra/om boka:

https://www.harvestmagazine.no/pan/okologisk-raseri

http://litteraturhuset.no/arrangement/hjem-i-stua/det-gar-til-helvete-eller/

https://morgenbladet.no/ideer/2020/06/er-okologisk-sorg-en-form-kjaerlighetssorg

https://soundcloud.com/gronnungdom/gronnhetstyranniet-episode-81

 

ISBN: 978-82-8071-335-3

Bok i salg fra 6.6.2020

Innb. Kr. 349,-

 

Smerte i vår tid

24/06/2020

SMERTE HOS DEN ENKELTE, SMERTE I KULTUREN

Fra boken:

«Kroppen, kan vi si, er blitt den nye sjelen. Vis meg din kropp, og jeg skal si deg hvem du er. Dagens unge ser seg fullt ansvarlige for sin kropp, på en helt annen måte og med helt andre metoder og teknologier enn deres foreldre og besteforeldre – jeg er ansvarlig for min kropps helse og styrke, dens yteevne og motstandskraft, dens attraktivitet og skjønnhet, ja, for alt som bidrar til å fastsette kroppens markedsverdi, eller rettere sagt min markedsverdi via den kroppen jeg identifiseres med. Det viktige nye her er at det ikke bare er kroppen slik den ser ut og presterer akkurat nå, som vurderes, men det arbeidet den røper at jeg har utført med den, slik at den er slik den nå fremstår: et selvarbeid i dobbelt forstand, som subjekt og objekt samtidig.»

Smerte er det vi frykter mest, men også det vi tiltrekkes av og som gir et kick. Smerte utfordrer grenser. Hvordan stiller dagens samfunn og kultur seg til fenomenet smerte? I håndteringen av smerte – egen såvel som andres – forteller vi som individer og som kultur noe vesentlig om hvem vi er og hvilke verdier vi har.

Denne boken undersøker smerten i dens kulturelle bredde så vel som i dens eksistensielle dybde. Leseren tas inn i bokens filosofihistoriske kontekst med sitt utgangspunkt i eksistensialistisk og fenomenologisk filosofi. Kierkegaard, Løgstrup, Nietzsche, Sartre, Heidegger, Adorno, Lacan, Sontag og Scarry er et utvalg sentrale navn. Filosofiske posisjoner knyttes an til psykologiske, der Freud, Winnicot, Ziehe, Bauman, Skårderud blant flere står sentralt i diskursen. Samfunnsvitenskap spiller også en viktig rolle, eksempelvis med Durkheim, Sennett, Lasch oa., og inngår i behandlingen av fenomenet smerte.

Boken viser hvordan kunst og fortellinger er livsviktige som medier (symboler) for å gjøre smerten til å leve med – for smerten kan transformeres og deles – den kan gis symbolske uttrykk som alternativ til å flytte den over på andre i form av aggresjon og vold.

 

Kulturkritikk

Bokens grep er å bruke bredden i smertefenomenet som inngang til å kaste et skarpt og kritisk lys på en rekke utviklingstrekk i dagens samfunn. En sentral påstand er at kulturen vi er bærere av, langt på vei er i opprør mot grunnvilkårene ved vår tilværelse: avhengighet, sårbarhet, dødelighet, relasjonenes skjørhet og ensomhet. Ved å tolke og vurdere nær sagt alle sider ved vår allmennmenneskelige smerteutsatthet som negative, gjør kulturen oss en bjørnetjeneste: Vi blir dårligere rustet til å takle motgang og til å tåle både andre og oss selv når vi er ute av stand til å yte som forventet. Denne boken bidrar til å styrke vår dømmekraft, kritiske sans og evne til å ta til oss det beste fra vår kulturs symbolverden.

 

Om forfatter

Arne Johan Vetlesen (f. 1960) er professor i filosofi ved Universitet i Oslo. Han arbeider med etikk og miljøfilosofi og har utgitt over tjue bøker, bl.a. Studier i ondskap (2014), Angsten for oppdragelse (med P.B. Foros, 2015), Hva skal vi svare våre barn? (med R. Willig, 2018) og Det går til helvete. Eller? (med K.I. Bjørlykhaug, 2020). Han er aktiv samfunnsdebattant og en mye benyttet foredragsholder også utenfor akademia.

 

ISBN: 978-82-8071-327-8

I salg fra 16. juni

Innb. kr. 349,-

 

FRIHET – Frigjøringen 1945 – sett i dag

05/05/2020

8. mai 2020 er det gått 75 år siden det ble fred og frihet i Norge! Dette ønsker Forsvarets museer og Dinamo Forlag å markere med en bok fylt av bilder (fra hele landet) fra frigjøringsdagene 1945. Denne boken feirer freden opplevd fra ulike hold – fra voksne, og barn, kvinner og menn.

 

Vi har i tillegg til det rike bildematerialet (de fleste bildene har du ikke sett før) valgt å invitere noen av våre mest velrenommerte forfattere og journalister til å skrive om nettopp demokrati og frihet (Henrik Syse), toleranse (Knut Olav Åmås), åpenhet (Hege Ulstein), likhet (Martine Aurdal) og trygghet (Simen Ekern). Temaene er knyttet til frigjøringsjubileet, men sett fra dagens situasjon. Til tross for den sterke gleden de aller fleste følte i forbindelse med frigjøringen, opplevde mange en stor sorg knyttet til tap av familiemedlemmer og venner. Og noen grupper opplevde også ulike former for straffereaksjoner og utenforskap. Det skriver flere om, bl.a. har Bjarte Bruland en egen tekst om Jo Benkows hjemkomst. For øvrig skriver Alse Sveen et historisk riss over de 75 årene.

Det er vårt håp at denne boken vil bidra til en verdig og god feiring av 75 år i fred og frihet. Vi ønsker god lesning.

 

Pris i bokhandelen kr. 398,-

I salg fra 8.5.2020

ISBN 9788280713377

288 sider gjennomillustrert