FRIHET – Frigjøringen 1945 – sett i dag

kr 398

Beskrivelse

8. mai 2020 er det gått 75 år siden det ble fred og frihet i Norge! Dette ønsker Forsvarets museer og Dinamo Forlag å markere med en bok fylt av bilder (fra hele landet) fra frigjøringsdagene 1945. Denne boken feirer freden opplevd fra ulike hold – fra voksne, og barn, kvinner og menn.

 

Vi har i tillegg til det rike bildematerialet (de fleste bildene har du ikke sett før) valgt å invitere noen av våre mest velrenommerte forfattere og journalister til å skrive om nettopp demokrati og frihet (Henrik Syse), toleranse (Knut Olav Åmås), åpenhet (Hege Ulstein), likhet (Martine Aurdal) og trygghet (Simen Ekern). Temaene er knyttet til frigjøringsjubileet, men sett fra dagens situasjon. Til tross for den sterke gleden de aller fleste følte i forbindelse med frigjøringen, opplevde mange en stor sorg knyttet til tap av familiemedlemmer og venner. Og noen grupper opplevde også ulike former for straffereaksjoner og utenforskap. Det skriver flere om, bl.a. har Bjarte Bruland en egen tekst om Jo Benkows hjemkomst. For øvrig skriver Alse Sveen et historisk riss over de 75 årene.

Det er vårt håp at denne boken vil bidra til en verdig og god feiring av 75 år i fred og frihet. Vi ønsker god lesning.

288 sider gjennomillustrert

Pris i bokhandelen kr. 398,-

I salg fra 8.5.2020

ISBN 9788280713377