Tjenester

Dinamo Forlag tilbyr tjenester på det redaksjonelle, visuelle og produksjonsfaglige området. I tillegg markedsføring og distribusjon:

Redaksjonelle tjenester

 • Utviklingen fra idé til ferdig bok
 • Forfatterveiledning/coaching
 • Redaksjonell bearbeiding av manuskripter
  • Manusredigering (innhold og språk)
  • Manusvask (manuskorrektur)

Kreative visuelle tjenester

 • Samarbeid med profesjonelle designere
  • Design av bokinnmat, tekst og bilder
  • Design av bokomslag
  • Design brosjyrer
  • Design salgs- og PR-materiell

Produksjonstjenester

 • Førtrykk
  • Setting/design, alle typer bøker, brosjyrer oa.
  • Satskorrektur
 • Trykk og bind
  • Glattsats (rene tekstbøker)
  • Fire-fargere (jubileums-/profilutgivelser, gavebøker/coffeetable)
 • E-bøker

I samarbeid med de beste trykkeriene i Skandinavia og Østeuropa er vi kompromissløse på kvalitet.

Markedsføring

 • Strategisk samtalepartner
 • Utvikling av markedsplaner
 • Innsalg
 • Gjennomføring av markedsaktiviteter
 • Omfattende nettverk

Distribusjon

 • Kunnskap om tradisjonelle distribusjonskanaler
 • Planlegging distribusjonstiltak
 • Gjennomføring distribusjonstiltak