Det var her det skjedde. Oslo under andre verdenskrig

kr 398

Beskrivelse

Ottar Samuelsen har grepet tak i datoer og steder som har risset seg inn i Norges krigshistorie. I historisk presens gir han teksten liv og drama, kombinert med de viktigste fakta. Han er ikke på jakt etter sensasjoner, såkalt nye tolkninger eller ’dette har aldri vært fortalt før’. I det store og hele er innholdet kjent fra ulike fagbøker og fra sentrale aktørers fortellinger. Det er de faktisk dokumenterbare hendelser i kombinasjon med kjente og mindre kjente adresser i vår hovedstad – billedlagt med både historiske og nye bilder – som er forfatterens grep.

Flotte fargeoppslag, ofte tatt på samme årstid og på samme tid av døgnet som de aktuelle hendelser fant sted, gir et aktualitetspreg, i tillegg til det rent estetiske. Dagens vakre bilder står i kontrast til – samtidig som de knytter bånd til – okkupasjonstidens ulike drama, med tragedie og triumf.»

Fra forordet av Arnfinn Moland, sjef for Norges Hjemmefrontmuseum