Grini

kr 398

Beskrivelse

På Grini har det vært folk i et par tusen år. Det er funnet synlige spor etter dem. Her har vært frodig landskap og godt jordsmonn for trivsel og virksomhet av ulike slag.

Det første skriftlige dokumentet fra Grini kan du finne i denne boka, det er et domsdokument fra 1348. For øvrig har vi funnet fram et par dokumenter fra henholdsvis 1600- og 1700-tallet.

Av eier-galleriet fremgår hvem som har eid Grini gjennom drøye 360 år. Eierne er etterkommere etter Morten Lauritzen og Ole Ellefsen. Ellefsen-slekta siden 1854, da min tippoldefar Ole Ellefsen kjøpte Grini av baron Herman Wedel Jarlsberg, svigersønn av Peder Anker på Bogstad. Før dette hadde Grini ligget under Bogstad i omkring 200 år.

I respekt for dem som har gått foran, og i takknemlighet overfor min egen slekt, vokste smått om senn ønsket om å utgi en bok om Grini fram. Og hva er vel en bedre anledning enn ens egen 70-årsdag? Det kjennes godt å kunne overføre Grini i tekst og bilder til barn og barnebarn.

Det heter seg at en skal gi gården videre i en bedre stand enn da en selv tok over. Jeg håper mine 34 år i førersetet har bidratt i så måte.

Boka inneholder både eldre og nyere historie samt noen artige historier underveis. Her er både alvor og skjemt.

Jeg ønsker herved alle lesere, venner, golfere, familie og folk som er interessert i vakre Østre Bærum velkommen til gards og til boka!

Stor takk til forfatterne Trygve Christensen, Tor Christian Bakken og Andras Gjølme.

Takk også til fotograf Ingrid Harboe. Og designer Mona Dahl.

Grini i mars 2018

Kjell Günther-Ellefsen

Gjennomill.
240 sider
Kr. 398,-