Hjernen

kr 299

Beskrivelse

Med på oppdagelsesferden har du professor Susan A. Greenfield ved Universitet i Oxford, som fører deg inn i et fascinerende mikrokosmos, og gjør det på en måte som alle kan forstå.

Greenfield skriver selv i forordet:

– Jeg har skrevet denne boken for å gi ikke-biologer og ikke-akademikere et innblikk i hva som skjuler seg inni skallen deres. Mitt mål er å fortelle leserne om alt vi allerede vet om hjernen og bevisstheten, og å klargjøre hvilke spørsmål vi har en realistisk mulighet til å besvare ut fra den viten vi besitter i dag.

Greenfield stikker ikke under en stol at hjernen fremdeles er et stort mysterium. Hun tilbyr ingen lettvinte svar på alle de store spørsmålene rundt menneskets bevissthet og individuelle utvikling, men gir oss til gjengjeld mange stimulerende spørsmål.

I 1998 ble Susan A. Greenfield Director of The Royal Institution of Great Britain.

Foreliggende utgave er gjennomgått av professor dr. med. Lars Walløe, Institutt for medisinsk basalfag, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo.

Oversatt av Heidi Grinde.