Jordmor

kr 349

Beskrivelse

Svangerskapet startet med en liten sonderingsrunde. Hvem kunne ta på seg en slik oppgave? Det ble tidlig klart at Dinamo Forlag var en aktuell samarbeidspartner, og kontakt ble opprettet. Dinamo tok oppgaven på strak arm. Ottar Samuelsen og hans team var fra første stund imøtekommende, positive og tillitvekkende. I tillegg var de punktlige; alle avtaler og frister ble overholdt.

Men det inntrykket vi virkelig sitter tilbake med, er den glød vi ble møtt med. Fra første stund var arbeidet preget av entusiasme, kreativitet og stor vilje til å finne løsninger. Dette var et forlag som tok oppgaven på alvor. Utallige ideer ble sådd før den endelige, forløsende tanken kom: Hvorfor ikke skrive skjønnlitteratur?

tillit_oppslag_org_siste5

Resultatet ble boka Jordmor. Forfatterne Tove Nilsen og Edvard Hoem gikk dedikerte løs på oppgaven og endte opp med to fantastiske historier om jordmødre.

Jordmorforeningen er stolt av Jordmor, og jordmødre over hele landet har slukt de to historiene. Boka deles i dag ut til alle nye jordmorstudenter i Norge, noe som er svært populært. Men jordmorboka egner seg ikke bare for jordmødre, den vil kunne glede alle som blir fascinert av gode historier. 100-årsjubileet ble særdeles vellykket. Og jordmorboka bidro i stor grad til det.

Vi hadde ikke klart det uten hjelp. Jeg vil anbefale Dinamo Forlag på det varmeste.

– Marit Heiberg Leder i Den norske jordmorforening