Lille mann – hva nå?

kr 389

Beskrivelse

I romanen gir Fallada oss et bilde av økonomiske nedgangstider i Tyskland i årene mellom første og andre verdenskrig, med fattigdom og arbeidsledighet.

Hovedpersonene Johannes Pinneberg og hans venninne Emma Mörschel, kalt Lille lam, får vite at hun er to måneder på vei. De gifter seg i all hast og bor under beskjedne forhold i den nordtyske byen Ducherow. Kort tid etter blir Pinneberg sagt opp fra sin stilling i en kornforretning. De flytter til Berlin, der Pinnebergs mor ved hjelp av sin venn skaffer Pinneberg en stilling i en klesforretning. På jakt etter bolig havner de på et loft hos snekkeren Puttbreese. Barnet blir født.

Etter kort tid settes Pinneberg under press på jobben – salgskvoten skal oppfylles. Pinneberg blir etter hvert arbeidsledig, og de flytter inn i kolonihagehytta 40 km utenfor Berlin. Under en tur inn til byen for å hente arbeidsledighetstrygden opplever Pinneberg å bli behandlet som en kjeltring av en politikonstabel på gaten. Nedverdiget våger han seg nesten ikke hjem igjen, han gruer seg for å se Lille lam i øynene etter dette.

Oversatt av Nina Zandjani.