Ocean of opportunities

Beskrivelse

Valget falt raskt på Dinamo Forlag med Ottar Samuelsen og Merete Henriksen i spissen – ikke minst også grunnet deres genuine engasjement og entusiasme for prosjektet. Vi hadde et tett og spennende samarbeid i nærmere halvannet år, en periode vi ser tilbake på med stor glede.

Vi ønsket en praktbok hvor både tekst, bilder og design skulle reflektere vår verdens omspennende organisasjon gjennom våre aktiviteter og holdninger, og hvor menneskene skulle være i fokus. Vår bransje bærer mye tradisjon, men vi ønsket samtidig en viss nyskapning og kreativitet. Så det var en omfattende oppgave med mange fasetter. Valg av både forfatter, fotograf og ikke minst designer var således meget viktig, valg som takket være Dinamo også ble meget riktig.

tillit_oppslag_org_siste6

De var dyktige til å sette seg inn i vår kultur, og til å tolke materialet og historien vår. Jeg tror vi var en krevende oppdragsgiver, med sterk tilstedeværelse og mange innspill, men de leverte hele tiden. Dinamo var flinke til å lytte, veilede og råde, men samtidig styre oss og korrigere kursen underveis, både mht form, manus, redigering og tidsfrister. Fra begynnende tekst til ferdig trykket produkt, holdt de godt i prosessen, og det var mye latter og glede underveis.

Vi er utrolig stolte av Ocean of Opportunities – det ble den flotte praktboken vi ønsket oss.

– Nina Eitzen Corporate Social Responsibility