Øyenvitner

kr 228

Beskrivelse

Avhørene hadde direkte sammenheng med det økonomiske oppgjøret etter krigen og den situasjonen de pårørendes familier og arvinger befant seg i. Skifterettene trengte å vite hvem av de deporterte jødene som kunne anses som døde. De døde i Auschwitz var nemlig ikke døde i juridisk forstand. De var etter norsk lov å betrakte som”forsvunnet”. Deres skjebner ble med andre ord ledd i en kjølig statistikk.

Denne boken inneholder øyenvitneskildringer fra de hjemvendte. 70 år etter deportasjonen utgis dokumentet i bokform for første gang.

Bjarte Bruland, historiker og faglig leder ved Jødisk Museum i Oslo (JMO), har bidratt med en lengre innledning samt kommentarer til rapporten.