Smerte

kr 217

Beskrivelse

Vetlesen tar for seg fenomenet smerte innenfor ulike arenaer i den moderne tilværelsen: I familien, i relasjoner og på arbeidsplassen. Han setter særlig fokus på et svært utbredt fenomen i vår tid: å presse seg selv. Et stort dilemma for det postmoderne mennesket er de mange ulike valgmulighetene, som for mange er en tvangstrøye. Temaer som spesielt behandles er hva som forener og hva som skiller fysisk og psykisk smerte. Hva er frihet, individualitet og kropp? Hva kommer først, tanken eller følelsen? Hva kjennetegner tortur? Hva er selvplaging? Hva er empati og evne til å dele psykisk innhold med andre?

Vetlesen fører en løpende dialog med blant andre tankegodset til Søren Kierkegaard, Sigmund Freud, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau Ponty, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Alice Miller, Susan Sontag, Richard Sennett og Melanie Klein. Han er en skarp tenker som er tydelig i sin kulturpessimistiske posisjon.

Sagt om Smerte

– Vidtfavnende og velformulert bok om smerte
– Det er lett å oppleve smerte som noe som er umulig å kommunisere til andre. Denne boken motbeviser akkurat dette.
– stor menneskelig innsikt
Jørgen Haavardsholm, Dagsavisen

Arne Johan Vetlesen er ansatt som professor i filosofi ved Universitet i Oslo. Hans hovedfelt er etikk og politisk filosofi. Vetlesen har utgitt et titalls bøker.