Ottar Samuelsen

Det var her det skjedde. Oslo under andre verdenskrig

Det første som slår en når man har denne boka i hendene, er: hvorfor har ingen tenkt på dette før? Er det er utslag av vår litt spesielle norske måte å behandle Norges hovedstad på? Oslo var i sentrum for svært mye av det som skjedde i Norge 1940–45 …

Ottar Samuelsen har grepet tak i datoer og steder som har risset seg inn i Norges krigshistorie. I historisk presens gir han teksten liv og drama, kombinert med de viktigste fakta. Han er ikke på jakt etter sensasjoner, såkalt nye tolkninger eller ’dette har aldri vært fortalt før’. I det store og hele er innholdet kjent fra ulike fagbøker og fra sentrale aktørers fortellinger. Det er de faktisk dokumenterbare hendelser i kombinasjon med kjente og mindre kjente adresser i vår hovedstad – billedlagt med både historiske og nye bilder – som er forfatterens grep.

Flotte fargeoppslag, ofte tatt på samme årstid og på samme tid av døgnet som de aktuelle hendelser fant sted, gir et aktualitetspreg, i tillegg til det rent estetiske. Dagens vakre bilder står i kontrast til – samtidig som de knytter bånd til – okkupasjonstidens ulike drama, med tragedie og triumf.»

Fra forordet av Arnfinn Moland, sjef for Norges Hjemmefrontmuseum

ISBN (innbundet) 9788280711748
ISBN (softcover) 9788280712127

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo