Hans Kristian Lingsom

Kampen om Fornebu

Kampen om Fornebu

Kampen om Fornebu handler om planleggingen og utviklingen av en hel liten by på Fornebu etter at det ble vedtatt at flyplassen skulle legges ned.

Boken tar for seg de dragkamper og beslutningsprosesser som måtte til for at utbygging av flyplassen til et nytt bolig-, nærings- og rekreasjonsområde i det hele tatt kunne finne sted.

Motstridende interesser, aktører med flere roller og skiftende politiske vinder gjorde at arbeidet har vært preget av både spenning, dramatikk og komedie.

Forfatteren Hans Kristian Lingsom var helt sentral i Bærum kommunes arbeid for å skape en ny by på det nedlagte flyplassområdet og fikk dermed en av de mest interessante og utfordrende planoppgaver man kan forestille seg. Boken beskriver først og fremst Bærum kommunes rolle i disse prosessene sett fra forfatterens administrative ståsted.

ISBN (innbundet) 9788280711960

Boken er utsolgt fra forlaget.

Oppdragsgiver:
H. K. Lingsom


Utgitt i 2008

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo