Anne-Britt Gran

Vår teatrale tid

I vår andre utgivelse i ESSENS-serien i høst stiller teaterviter Anne-Britt Gran noen høyst betimelige spørsmål: Blir vi klokere av å tenke på vår samtid som teatral? Forstår vi bedre fenomener som reality-fjernsyn, politikk, samtidskunst og merkevarebygging hvis vi tilnærmer oss disse fenomenene gjennom en diskusjon om det teatrale?

Gran sier:
– Ja, jeg håper det. Det er nemlig denne bokens mål: At vi skal bli både opplyste og oppglødde av å se den tiden vi lever i på en ny og for de fleste annerledes måte – nemlig gjennom teatrale briller. I en så stramt regissert virkelighet som vår oppstår et veldig sug etter det som ikke oppleves som teatralt og iscenesatt, men som ekte, overraskende og naturlig. Det teatrale har det autentiskesom motsetning og sparring partner. Derfor vil en teatral tid være full av teatralitetens motsetning: virkelighetshunger og ekthetskrav.

Sagt om Vår teatrale tid

– Årets julegave til enhver medieperson som har godt av å tenke seg om
– gjennomgående interessant lesning
– Boken skaper et bilde av et samfunn hvor det enkelte menneskets rolleprestasjoner og selvpresentasjon får stadig større betydning for om livet blir en suksess eller fiasko.
Jørgen Haavardsholm, Dagsavisen

– Essensielt essay som definerer, presiserer og provoserer frem en tese om samtidsverdenen som evig teaterforestilling, med virkelighetshunger som reaksjon.
– «Vår teatrale tid» produserer uvante tanker, spisser noen av dem til og skjerper alltid leserblikket for hva den evige regiens forførelseskunster lokker oss med.
– Gran definerer, presiserer og provoserer
– Det slår gnister når Gran bruker teatral tenkemåte på tvers av fag- og livsområder der hun oppdager forbløffende mange fellestrekk.
– I mine øyne når hun sitt mål; at vi både skal bli opplyst og oppglødd av å se samtiden via teatermetaforen.
Per Haddal, Aftenposten

ISBN (softcover) 9788280710727

Boken er utsolgt fra forlaget.


© Dinamo Forlag 2019

Footer logo