Steinar Hansson

Vestens fronter

Amerikansk allmakt, europeisk motmakt og norsk avmakt er temaer i denne boka. Hansson drøfter den dramatiske splittelsen mellom USA og Europa. Gjennom en personlig form skaper han innkast til debatten om Vestens nye fronter. (Boka utkom i 2003).

Splittelsen over Irak-krigen rystet de transatlantiske forbindelsene. Men bak den amerikanske alenegangen ligger en lengre historie. To ulike mentaliteter i forhold til krig og internasjonal rettsorden kolliderer i møtet mellom Europa og USA – og mellom enkelte europeiske regjeringer og deres befolkninger.

Steinar Hansson argumenterer for at det må føres en større debatt i Norge om vår internasjonale plassering. Han advarer oss mot å tro at verden skal bli som før, da Norge lå trygt innenfor et samlet NATO og fast utenfor et relativt begrenset EU.

ISBN (softcover) 9788280719574

Boken er utsolgt fra forlaget.


© Dinamo Forlag 2019

Footer logo