DYRSKU´N – Eventyret i Telemark

Dyrskun_forside-400

Norges største markedsplass

Dette er boka om landets største markedsplass. Den ligger i Seljord og heter DYRSKU´N. Den er landbrukets hovedmønstring, og hit kommer folk og fe av alle slag. I år fyller Dyrsku´n 150 år.

Veien fra det første statlige dyrskuet i Seljord i 1866 til dagens gedigne arrangement er fylt med historie og historier i tekst og bilder. Innovasjon samt handel og vandel går som en rød tråd gjennom boka. Bokas to forfattere har på ulike vis røtter i Telemark.

Halvor Kleppen, historiker, journalist og sakprosaforfatter, står for det historiske stoffet. Han mestrer både skjemt og alvor, tradisjon og trend.

Håvard Rem skriver på dikterisk vis om folk og fe fra egne observasjoner på Dyrsku´n. Han viser oss hendelser, tråder og språk i en større kulturell vev.

Boka viser at Dyrsku´n både er dyrsku i Seljord, en betydningsfull regional kraft og en nasjonal aktør og symbolbærer.

Boka reflekterer Dyrsku´ns tre bærebjelker gjennom historien og i dag: SJEL, VERDIGRUNNLAG og VERDISKAPING.

Fotograf Marthe Amanda Vannebo står for alle nytatte bilder.

Historiske bilder har ulike kilder, de bidrar alle til historiens sus gjennom det hele.

Les mer om boken her

Telenor – En av de mest spennende og underkommuniserte historiene fra norsk næringsliv

Telenor

Hvordan kunne en utskjelt statsbedrift (Teleselskap i 160 år) fra lille Norge erobre verden? Det var ingenting med Televerket ved inngangen til 90-tallet som tilsa at det kunne bli et av verdens største mobilselskap 25 år senere. Eller var det det? Så man det bare ikke?

Utgivelse 2016
Dinamo Forlag ble vinteren 2015 engasjert av Telenor ved prosjektleder Kai Rosenberg til å utvikle og ha redaksjonelt ansvar for boken.

Forfatter
Odd Harald Hauge (f. 1956), en av Norges fremste næringslivsgründere, ble sommeren 2015 engasjert til å skrive om Telenors nyere historie. Han besitter en unik kombinasjon av journalistisk erfaring, innsikt i økonomi og næringsliv og ikke minst kommunikasjonsevne. Hauge tar i bruk litterære virkemidler på en måte som gjør stoffet tilgjengelig og holder leseren til sidene. Her er driv, dramatikk, fakta og nyheter i én og samme bok.

Les mer om prosjektet her

Tilbake til naturen − En bok om krefter og håp

Modum Bad logo

Dinamo Forlag og Modum Bad jobber våren 2016 med et bokprosjekt som skal utkomme høsten 2016.

Tilbake til naturen vil bestå av et utvalg pasienthistorier, der naturen spiller en sentral rolle i vedkommendes tilfriskningsprosess og liv. Forfatter Ruth Lillegraven har samtaler med pasienter og skriver ut historiene deres. Journalist og forfatter Simen Tveitereid intervjuer fagfolk ved Modum Bad.

Collage

Man ønsker å lage en aktuell og relevant bok for mennesker i dagens samfunn. Individet opplever et stadig økende press om funksjonalitet, tilpasning og mestring. Mange tåler ikke trykket. Psykiske lidelser brer om seg, ikke minst er unge og sårbare personligheter utsatt. I denne sammenheng er Dinamo Forlags idé og utgangspunkt at naturen har «healing power». Vi er opptatt av naturen som kraft og kilde.

Les mer om prosjektet her

Gullfabrikken

Boka om Norges Toppidrettsgymnas (NTG) ble lansert i desember

Gullfabrikken tar for seg historien og historiene siden oppstarten av Norges Alpingymnas i 1981 og fram til i dag.

Vi møter profilene som skapte skolen og som har drevet den fram til det systemet NTG i dag representerer. NTG er en skole, ja, men først og fremst et samfunn.

Vi møter idrettsprofilene som har besvart skolen sin med ikke mindre enn 50 olympiske medaljer og 140 medaljer i senior-VM!

Les mer og bestill boken her

Ny oppdatert presentasjon av forlaget

Les hva våre oppdragsgivere mener om oss.

Klikk her for å bla i referansebrosjyren eller last ned som pdf her.

logo

DYRSKU´N i Seljord − Norges største møteplass! 1866 − 2016

Samarbeidsavtale er våren 2015 inngått mellom Dyrsku´n Arrangement AS og Dinamo Forlag om å lage praktboka som markerer at Dyrsku´n er 150 år i 2016!

Bokas tittel er SCENER FRA EN UTSTILLING – Dyrsku´n gjennom 150 år

SJEL, TRADISJON og INNOVASJON

«Det så jeg første gang på Dyrsku´n», har en mengde mennesker sagt siden oppstarten av fesjået i Seljord i 1866 og fram til i dag. Dyrsku´n representerer historie og tradisjon, røtter og folkesjel, humor og skjemt, glede og folkefest. Men like viktig er kreativitet og innovasjon! Det gjelder for landbruket med husdyrhold, produksjon, maskinvare og teknologi, og det gjelder generelt for håndverk, matlaging og andre norske skikker og produkter. Dyrsku´n representerer NYE måter å se og gjøre ting på.

Andre helg i september fylles Seljord hvert år med folk og fe av alle slag; i år kommer nærmere 90 000 besøkende og utstillere. Dyrsku´n er Norges største markedsplass. Plassen er en institusjon i landbruket og i landet vårt.

Vi skal lage en praktbok i sjangeren dokumentar med historiefortelling. Den skal formidle Dyrskun´s sjel og røtter i et uttrykk som kommuniserer i vår tid.

Litterære bidrag ved Håvard Rem. Historisk stoff ved Halvor Kleppen.

Foto: Kristian Jacobsen

Foto: Kristian Jacobsen

Foto: Halvor Kleppen

Foto: Halvor Kleppen

Utgivelse: 1. sept. 2016

Gjennomillustrert praktbok med historiske og nyere bilder.

For fyldigere informasjon: www.dyrskun.no

Kors på halsen

Boka Kors på halsen  forteller Idas historie fram til 2010

I 2010 utga vi boka Kors på halsen – tre søstre om selvskading.

Her forteller Ida Storms to søstre fra familiens opplevelser av Ida siden hun var ti år gammel. Det er en varm, naken og ærlig beretning om sykdom, smerte, nærhet og håp. I dag, fem år senere, ser vi hvordan Idas historie får oppmerksomhet gjennom dokumentarfilmen «Idas dagbok» (Indiefilm). Bok og film finner sin plass i en høyst aktuell og svært vesentlig debatt om psykisk sykdom i Norge.

Forord ved Finn Skårderud.

Les mer og bestill boken her

Oppdragspublikasjoner

Vår agenda er oppdragspublikasjoner.

Les mer »

Tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innen forlagsvirksomhet.

Les mer »

Dinamo Litteratur

Frem til 2013 jobbet vi stort sett med vanlige litteraturutgivelser.

Les mer »