I manns minne

Beskrivelse

Fra 1815 ble materialet pliktavlevert til Universitetsbiblioteket i Oslo, som overførte den norske samlingen til dagens Nasjonalbibliotek i 1999. Her skulle allment tilgjengelig materiale samles inn med grunnlag i en av verdens mest moderne pliktavleveringslover – en lov som bestemmer at nær sagt alt som produseres for offentligheten i alle formater skal leveres Nasjonalbiblioteket for å sikre vår felles kulturarv. Per i dag har det resultert i en samling på over 42 000 hyllemeter oppbevart i store fjellhaller under polarsirkelen. Like mye er lagret i underjordiske magasiner ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Samlingen rommer foruten gamle håndskrifter og kart, alt fra gamle bøker, musikk, radio- og TV-programmer til film, teatermateriale, plakater og fotografier. I tillegg er mange millioner filer lastet ned fra det norske Internettdomenet.no.

tillit_oppslag_org_siste8 (1)

Etter nyåpningen av det restaurerte Nasjonalbiblioteket i Oslo i 2005, var det en klar ambisjon å gjøre materialet som oppbevares i et 1000-års perspektiv levende og interessant også for vår samtid. Nasjonalbibliotekar Vigds Moe Skarstein initierte et omfattende formidlingsarbeid der samlingen ble gjort tilgjengelig og satt i perspektiv både i bibliotekets publikumsarealer og i det digitale Nasjonalbiblioteket gjennom en rekke utstillinger og andre kunnskaps- og kulturarrangementer. I en slik sammenheng var det også riktig og naturlig å vise frem Nasjonalbibliotekets samling og samfunnsoppdrag mellom to permer.

Spørsmålet vi nå sto overfor, syntes altså nesten like åpenbart som umulig: Hvordan velge ut og presentere i bokform et utvalg fra en samling på over 80 000 hyllemeter slik at det blir tilgjengelig samtidig som Nasjonalbibliotekets forskningsbibliotekarer og formidlere kunne stå inne for både format og utvalg? Vi trengte forlagsfaglig assistanse til å samarbeide med Nasjonalbibliotekets fagfolk om å lage en bok av interesse også for dem som ikke kjenner samlingen. Etter en grundig vurdering av flere tilbydere falt valget på Dinamo forlag.

Deres erfaringer samt kvalitet på tidligere utgivelser innga tillit. Ottar Samuelsen var en god og riktig rådgiver i arbeidet med boka som fikk tittelen I manns minne. Engelsk versjon bærer tittelen Living Memory. I nært samarbeid med Nasjonalbibliotekaren, nasjonalbibliotekets prosjektleder Merethe Myrvang og forfatter Birte Svatun som gjorde en imponerende innsats med innsamling, skriving og bearbeiding av tekster, organiserte og strukturerte Ottar Samuelsen utvalg og presentasjon. Hans sterke visuelle forståelse og gode samarbeid med designbyrået Melkeveien, bidro til at boken ble et praktverk.

Jeg er stolt av å kunne kalle meg «redaktør» – men må straks legge til at boken aldri ville blitt det den ble uten Dinamo Forlag.

– Tonje Graver (Informasjonsdirektør)