Norge − Portrett av en nasjon

kr 498

Beskrivelse

Ambisjonen med storverket Norge har nettopp vært å bøte på dette – å tilby en omfattende presentasjon av landet til turister, næringslivsfolk og politikere som besøker oss, til de utstrakte kontaktnett som den norske offentlige og private sektor har i utlandet, og til de mange nordmenn som ønsker å utvide sin viten om sitt eget land. Fra Kongehuset og våre største konserner til de enkelte kommuner og småbedrifter har det lenge vært uttrykt et behov for en slik utfyllende presentasjon i bokform.

Under ledelse av hovedredaktørene Tove Bull og Harald Norvik, og med aktiv deltakelse av H.K.H. Kronprins Haakon, har et stort redaksjonskollegium påtatt seg denne omfattende oppgaven. Flere av landets fremste eksperter og skribenter har gått sammen for å gi et allsidig portrett av nasjonen. Bidragene favner over et vidt spekter – fra politikk og næringsliv til matkultur og idrett, fra miljøvern og utdanning til historie, kunst og livssyn. Verket er først og fremst en skildring av Norge anno 2005, men trekker også de historiske linjer som er nødvendige for forståelsen av hvordan vi og vårt land er blitt som vi er. Et eget kapittel vil dessuten gi et statistisk bilde av Norge, portretter av en rekke kjente nordmenn er med, samt en presentasjon av norsk billedkunst og lyrikk.

Rikt illustrert i en frisk, innbydende design er Norge et standardverk som vil ha lang levetid og tjene som innfallsport for alle som ønsker å bli bedre kjent med vårt land.

Bidragsytere:

 • H.K.H. Kronprins Haakon
  har skrevet bokens forord, og deltatt aktivt i redaksjonskollegiet.
 • Hovedredaktør Harald Norvik har vært konsernsjef i Statoil, statssekretær i Olje- og energidepartementet og rådgiver for statsminister Nordli. Styreformann i TV2 og Oslo børs.
 • Hovedredaktør Tove Bull, språkforsker ved Universitet i Tromsø, skriver om UTDANNING OG FORSKNING
 • Erling Lægreid, programsekretær i NRK, skriver om NORGES HISTORIE FRAM TIL 1814
 • Marit Anne Hauan, førsteamanuensis i folkloristikk ved Universitetet i Tromsø, skriver om DET NORSKE FOLK
 • Per Egil Hegge, journalist og redaktør i Aftenposten og forfatter av flere biografier, skriver om FORVALTNING OG INNENRIKSPOLITIKK
 • Geir Lundestad, direktør ved Det Norske Nobelinstitutt og sekretær for Den Norske Nobelkomité, skriver om NOBELS FREDSPRIS
 • Espen Barth Eide, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, skriver om UTENRIKSPOLITIKK
 • Gro Harlem Brundtland, tidligere miljøvernminister, statsminister og generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon, WHO, skriver om NATUR, RESSURSER OG MILJØVERN
 • Ole Mathismoen, politisk journalist i Aftenposten, skriver om NATUR, RESSURSER OG MILJØVERN
 • Gunnar Stålsett, biskop i Oslo, skriver om LIVSSYN OG TRO
 • Håvard Rem, forfatter og gjendikter, har redigert NORSK LYRIKK I 2000 ÅR
 • Hege Duckert, kulturredaktør i Dagbladet, skriver om KUNST OG KULTUR
 • Gunnar Danbolt, professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Bergen, har kurert NorgesKUNSTGALLERI
 • Andreas Hompland, journalist og spaltist i Dagbladet, skriver om KOMMUNIKASJON OG SAMFERDSEL
 • Kåre Valebrokk, sjefredaktør og administrerende direktør i TV2, skriver om ØKONOMI OG NÆRINGSLIV
 • Grete Waitz, løperdronning, skriver om IDRETT
 • Kristian Damsgaard, pedagog og tidligere landslagssjef/landslagstrener i friidrett, skriver om IDRETT
 • Torkjell Berulfsen, filolog og journalist i NRK, skriver om MAT OG DRIKKE
 • Bent Stiansen, kokk og eier av restauranten Staatholdergaarden i Oslo, bidrar med jubileumsoppskrifter
 • Astri Riddervold, etnolog og en av Norges fremste eksperter på matkultur, skriver om MAT OG DRIKKE
 • Jan Erik Kristiansen, sosiolog, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, skriver kapitlet I STATISTIKKENS SPEIL
 • Niels Chr. Geelmuyden, skribent, kåsør og forfatter, skriver Norges 15 PORTRETTER
 • Geelmuyden portretterer: Harald Hårfagre, Eidsvollmennene, Sigrid Undset, Christian Michelsen, Fridtjof Nansen, Einar Gerhardsen, Thor Heyerdahl, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Edvard Munch, Edvard Grieg, Kirsten Flagstad, Niels Henrik Abel, Birkeland og Eyde, Sonja Henie.
 • Årets 12 måneder illustreres med fotografier av: Fin Serck-Hansen (januar), Rolf M. Aagaard (februar), Herdis Maria Siegert (mars), Janne Solgaard (april), Jens Hauge (mai), Vibeke Tandberg (juni), Dag Alveng (juli), Rune Johansen (august), Knut Bry (september), Asle Svarverud (oktober), Ingvar Moi (november), Per Berntsen (desember).

Boken finnes også i engelsk og tysk utgave:

 • Norway – Portrait of a Nation
  Til engelsk ved James Anderson, Don Bartlett, Basil Cowlishaw, Kari Dickson, Marianne Foss-Skiftesvik, Rosalind Waddams og David Worsley
 • Norwegen − Porträt einer Nation
  Til tysk ved Ute Hempen og Ina Kronenberger

 

Sagt om Norge − Portrett av en nasjon

– praktfullt verk
– gir et representativt bilde av den norske identiteten
– er komponert på en smakfull, kompleks måte der mange typer elementer virker sammen og skaper et autorativt helhetsinntrykk
Thomas Hylland Eriksen, Aftenposten

– Et stort stykke Norge
– utsøkt utvalg fotografier
– personlige stemmer det er verdt å lytte til
– en svært vellykket bok
Jørgen Haavardsholm, Dagsavisen