Verdier i vår tid?

kr 398

Beskrivelse

Verdier under debatt!

I denne antologien skriver noen av våre fremste fagfilosofer og skjønnlitterære forfattere om vesentlige verdier i vår kultur:

 

Filosofene gir oss det historiske bakteppet og en prinsipiell presentasjon og diskusjon av temaene. De skjønnlitterære forfatterne viser hvordan verdiene og fenomenene kan oppleves i livene våre.

ISBN: 978-82-8071-332-2 (bokhandelsutgave)
Uts.pris: kr. 398,-
Ib. 260 sider

FORORD

Tar vi de mest grunnleggende verdiene i vår kultur for gitt i dag? Er de framme i samfunnsdebatten på en måte som folk flest er i stand til å registrere? Er vi opptatt av dem, og etterleves de?

Gjennom et samarbeid med Odd Fellow Ordenen i forbindelse med deres 200-årsjubileum har vi fått anledning til å utvikle boken Verdier i vår tid? Her behandler fagfilosofer og skjønnlitterære forfattere ulike verdier som medfølelse, vennskap, takknemlighet, kjærlighet, tilgivelse, respekt, sannhet, toleranse og nøkternhet. Hvilken rolle har de spilt gjennom vår historie? Og hvilken rolle spiller de i dag? Her er mange tolkninger og mange svar. Samspillet mellom de filosofiske og skjønnlitterære tekstene viser en unik dynamikk om høyst sentrale temaer på tvers av sjangere. Slik sett er denne boken spesiell.

Vi lever i et av verdens beste land. Samtidig lever enkeltmennesker og marginaliserte grupper et strevsomt liv. Ikke alle makter det massive trykket fra krav og forventninger. Altfor mange opplever ensomhet, utenforskap og mangel på mening. Mange hevder at noe av problemet i dag er menneskets isolasjon og narsissisme. Vårt håp er at denne boken kan bidra til å se verdien av fellesskap og handlekraft, slik at tilhørighet og mening i større grad kan prege samfunnet vårt.

Noen ganger kjennes det ekstra meningsfylt å drive et forlag. Denne bokutgivelsen er et eksempel på det.

Vi takker Odd Fellow Ordenen for samarbeidet og tilliten de har vist oss. Samtidig takker vi samtlige forfattere for deres bidrag og for hvordan de løste utfordringen med å synliggjøre noen av verdiene i vår tid.

Om medfølelse:  Arne Johan Vetlesen og Merethe Lindstrøm

Om vennskap:  Øyvind Rabbås og Marit Eikemo

Om takknemlighet: Inga Bostad og Gaute Heivoll          

Om kjærlighet: Unn Irene Aasdalen og Geir Gulliksen

Om tilgivelseHenrik Syse og Laila Stien

Om respekt: Elin Svenneby og Thorvald Steen

Om sannhet: Lars Fr. Svendsen og Trude Marstein

Om toleranse: Einar Øverenget og Ida Hegazi Høyer

Om nøkternhet: Ole Martin Moen og Selma Lønning Aarø