Vestens fronter

Beskrivelse

Splittelsen over Irak-krigen rystet de transatlantiske forbindelsene. Men bak den amerikanske alenegangen ligger en lengre historie. To ulike mentaliteter i forhold til krig og internasjonal rettsorden kolliderer i møtet mellom Europa og USA – og mellom enkelte europeiske regjeringer og deres befolkninger.

Steinar Hansson argumenterer for at det må føres en større debatt i Norge om vår internasjonale plassering. Han advarer oss mot å tro at verden skal bli som før, da Norge lå trygt innenfor et samlet NATO og fast utenfor et relativt begrenset EU.