Vi ville drepe Hitler

kr 349

Beskrivelse

Beretningen starter med beskrivelser av oppveksten i en tallrik aristokratisk familie med sterke humanistiske verdier. Denne bakgrunnen gjør Boeselager i stand til ganske snart å stille spørsmålstegn ved nazismen som ideologi.

Motstand mot systemet var uhyre risikabelt. Likevel valgte han å leve et dobbeltliv som yrkesmilitær på Østfronten og som en del av attentatgruppen.

Philipp von Boeselager trodde ikke på tilfeldigheter, og mente at hvis han overlevde, så var det for å vitne.

Oversatt av Kjell Olaf Jensen.