John Olav Egeland/Tone Solberg

Arven som lever

Bo på gårder med røtter i middelalderen

Vern via bruk er et motto Norsk Kulturarv lever etter, og som vi har valgt å ta på alvor med denne utgivelsen. Journalistekteparet Tone Solberg og John O. Egeland har sammen med fotografene Tine Poppe og Veslemøy Vråskar besøkt noen av våre eldste gårder som nettopp praktiserer vern via bruk.

I boka presenteres tolv gårder, de fleste fra norsk senmiddelalder, og flere med historie helt tilbake til vikingtiden. I tekst og bilder kommer vi inn på den enkelte gårds historie, vertskap, tradisjoner og turisttilbud.

Alle gårdene tilbyr nemlig rom til leie. Stedene ivaretar plassens særegne tradisjoner, enten det dreier seg om urtedyrking, bakekunst, ølbrygging, tradisjonsrik matkultur eller fremstilling av klær og husgeråd.

Forfattere og utgiver ønsker at denne boka skal bidra til at flere utforsker forbindelsen mellom historie og nåtid. Derfor har vi ikke søkt å romantisere gårdene, men å fortelle om muligheten for opplevelser som både gir rekreasjon, refleksjon og ny kunnskap.

Gårdene i boka har vært viktige møteplasser for «færandes folk» til alle tider.

Nå kan du besøke dem selv, og oppleve noen døgn med historisk sus på:

ISBN (innbundet) 9788280711458
ISBN (softcover) 9788280711786
ISBN engelsk utg.: 9788280711793 innb.

Kjøp boken


Innbundet »

Softcover »

Engelsk utgave »


Oppdragsgiver:
Gårdene presentert i boka


Utgitt i 2007

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo