Eva Grinde/Yngve Nilsen/Kåre Valebrokk

Balansekunstnerne

Om Lederne og ledelse i 100 år

Vi ble gledelig overrasket da vi et par år før Ledernes 100-årsjubileum i 2010 ble kontaktet av Dinamo Forlag med tanke på å lage en jubileumsbok. Våre medlemmer stiller klare kvalitetskrav til det produktet de får fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne, og Dinamo Forlags rykte tilsa at de representerte nettopp kvalitet. I ettertid kan jeg med hånden på hjertet si at våre forventninger til samarbeidet, prosessen og resultatet ble mer enn oppfylt.

Fra første møte opplevde vi forlaget, representert ved forlagssjef Ottar Samuelsen og redaktør Merete Henriksen, som svært engasjerte, kunnskapsrike, løsningsorienterte, lyttende og ikke minst innovative. Samtidig som grunnprinsippet hele tiden var relevans for organisasjonen, fant de løsninger som sikret at dette ikke ble en «vanlig» jubileumsbok. De utviklet en solid bokidé med et vakkert og stilrent visuelt uttrykk. Resultatet er en praktbok som vi i mange år fremover vil bruke internt til å spre kunnskap om organisasjonen, og eksternt til å spre kunnskap om mellomledelse.

Ottar og Merete hadde en beundringsverdig evne til å se organisasjonen Lederne fra et nytt ståsted, noe som resulterte i en uvanlig jubileumsbok. Relevansen ble ivaretatt gjennom portretter av medlemmer med mellomlederes problemstillinger og en historisk-kronologisk gjennomgang av Ledernes historie. Så ble dette løftet til et høyere samfunnsperspektiv ved å beskrive det samfunnet Lederne har operert i, og ved å fokusere på historiske og fremtidige ledelsestrender. Topp journalister og en solid fotograf gjorde susen.

tillit_oppslag_org_siste2

Samarbeidet med Dinamo Forlag ga oss utelukkende positive erfaringer, men fordret også åpenhet fra vår side. Ved flere veiskiller våget forlaget å utfordre oss på løsninger som vi nok aldri ville vurdert. De spilte på vår organisasjons grunntema når de spilte oss gode, og i den prosessen utviste de prosjektledelse av sjeldent høy kvalitet.

Takket være Dinamo Forlag ble boken Balansekunstnerne ikke bare en uvurderlig kulturbærer, et historisk dokument samt en inspirasjonskilde for organisasjonen Lederne. Den har også nådd langt ut. Boken er et så gjennomført kvalitetsprodukt fra tekst til bilder og layout at vi etter at den ble lansert har fått en strøm av positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Vår erfaring med forlaget og dets kunnskapsrike, engasjerte mennesker gjør at jeg uten tvil kan anbefale det. På vegne av organisasjonen Lederne: Hjertelig takk.

– Sverre Simen Hov, Kommunikasjonsleder og intern prosjektleder for boken Balansekunstnerne

ISBN (innbundet) 9788280712073

Kjøp boken


Innbundet »


Oppdragsgiver:
Lederne


Utgitt i 2010

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo