Svein Olav Kolset

En sjelden kar

En fars beretning

En sjelden kar er en usentimental og sterk beretning om en multihandikappet gutt og familien hans.

Gutten er Torgeir, 35 år gammel. Far, Svein Olav, forteller om sjokket en dag i mai 1975 da Torgeir kom til verden. Vi får høre om et ungt studentpars kamp i hverdagen og om familie og venners betydning i kretsen rundt gutten.

Om den engelske utgaven

Diane Oatley fikk NORLAs oversetterpris, sakprosa, 2014 for sin sterke oversettelse av An exceptional Fellow.
Les mer om prisen her:
http://norla.no/nb/pages/53-NORLAs-oversetterpris-2014-tildelt-Diane-Oatley

ISBN norsk utgave: 9788280712424 innb.
ISBN engelsk utgave
(overs. av Diane Oatley):
9788280712417 innb.

Kjøp boken


Norsk utgave »

Engelsk utgave »


Oppdragsgiver:
Svein Olav og Tove Kolset


Utgitt i 2011

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo