Fabrice D´Almeida

Med pisk og champagne

Med pisk og champagne beskriver nazismen fra en helt ny vinkel og setter fokus på Hitlers forhold til overklassen fra 1933 og fram til krigens slutt. Denne boken er den første systematiske studien av forholdet mellom den høyere sosieteten og naziregimet i Tyskland.

Arkivmateriale, private notater og diplomatiske dokumenter som ikke tidligere har vært publisert, fører oss bak maktens kulisser, der privilegier, skattefordeler og tyvgods utveksles.

Bedre enn en sjangerstudie eller en kronologisk fremstilling løfter denne boken på sløret til en sosietet som gjorde hemmelighold til sitt mest effektive våpen.

Fabrice d’Almeida er lektor og doktor i historie og tidligere stipendiat ved Humboldt-stiftelsen. Han er leder for institutt for samtidshistorie i Paris. D’Almeida har tidligere skrevet flere historiske bøker og er en anerkjent historiker.

Les intervjuet med Fabrice d’Almeida i Aftenposten her.

Sagt om Med pisk og champagne

«Med pisk og champagne er usedvanlig opplysende lesning, man blir mindre blåøyd og oppnår en skjerpet virkelighetssans.»

Aftenposten, Per Haddal

Oversatt av Kjell Olaf Jensen.

ISBN (innbundet) 9788280711410
ISBN (softcover) 9788280711564

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo