Øivind Stenersen/Ivar Libæk

Norgeshistorie fra istid til i dag

NORGES HISTORIE – Fra istid til i dag er skrevet for alle som vil vite mer om dette landets historie.

Et rikt illustrert ettbindsverk som gir et samlet bilde av kultur- og samfunnsutviklingen i Norge – helt fra de første menneskene tok landet i bruk for nær 12 000 år siden og fram til i dag. Kombinasjonen av tekst, kart, bilder og billedtekster gir leseren variasjon, oversikt og mulighet for fordypning.

Alle som prøver å forstå Norge av i dag, vil finne denne boken både spennende og nyttig.

Boken finnes også i engelsk og tysk utgave:

  • The history of Norway form the ice age until today
    Til engelsk Ved James Anderson
  • Die Geschichte Norwegens von der eiszeit bis heute
    Til tysk ved Ina Kronenberger

ISBN: 9788280711601
Oppdatert utgave 2007

ISBN: 9788280711618
Oppdatert engelsk utgave 2007

ISBN : 9788280710420
Tysk utgave

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo