Bård Kolltveit/Hans Christian Bangsmoen

Wilh. Wilhelmsen 150 år

Historien og historier

I august 2001 var hele verdens oppmerksomhet rettet mot Wilh. Wilhelmsens skip Tampa, som reddet 438 flyktninger fra den visse død. I kjølvannet av den dramatiske redningsaksjonen fulgte en unik historie preget av flott sjømannskap og en dragkamp mellom humanitet og et storpolitisk maktspill.

Selvsagt ble det bok av en slik fantastisk historie. Dinamo Forlag grep ideen, og journalist Terje Svabø førte historien i pennen. Resultatet ble meget bra og ikke minst fungerte samarbeidet mellom forlag, forfatter og rederi utmerket.

Da tanken om å skrive Wilh. Wilhelmsens 150-års historie dukket opp for fem år siden, var det derfor nærliggende å ta kontakt med Dinamo igjen. En liten sjekk mot andre forlag overbeviste oss raskt om at Dinamo ville være det rette valg for en slik stor og utfordrende oppgave.

Når nå det endelige resultat foreligger, er det bare å fastslå at vi har fått en praktfull historiebok, som vi med stor glede vil distribuere til alle ansatte og forbindelser over hele verden, samtidig som den blir gjort tilgjengelig for andre interesserte her til lands. Med tittelen Wilh. Wilhelmsen 150 år – historien og historier er det noe å hente for de aller fleste.

WilWil

Jubileumsboken er blitt til ved et førsteklasses samarbeid mellom to forfattere, designer og forlag. Ikke bare rent faglige forhold har fungert optimalt. Også gode personlige relasjoner mellom oppdragsgiver og forlag har vært utslagsgivende. Bokprosjektet, som har gått over en treårsperiode, er blitt gjennomført helt etter tidsplan og budsjett.

Herved er våre varmeste anbefalinger gitt – Dinamo Forlag leverer!!

– Hans Chr. Bangsmoen (tidligere informasjonsdirektør i WW)

Norsk utgave: ISBN: 9788280712035
Engelsk utgave (overs. av Rolf Gooderham): ISBN: 9788280712431
Fleet list (ved Bjørn Pedersen): ISBN: 9788280712219

Kjøp boken


Norsk utgave »

Engelsk utgave »

Fleet list »


Oppdragsgiver:
Wilh. Wilhelmsen


Utgitt i 2011

© Dinamo Forlag 2019

Footer logo