ELBILFORENINGEN (Helge Simonnes og Martin Thronsen) 25 år

Look to Norway

I 2020 er Norsk elbilforening 25 år. Organisasjonen har vært en del av en norsk elbilrevolusjon uten sidestykke i verden, og 2020 kommer også til å være året da elbiler passerer 10 prosent av personbilbestanden. Norsk elbilforening har betydd mye for å realisere Norges offensive elbilsatsing. For å kunne lykkes med den raske utviklingen, har foreningen hele tiden samarbeidet godt med blant annet ladebransjen. Norsk elbilforening kommer til å være viktig også i årene som kommer, både for å støtte forbrukere med å ta i bruk en ny teknologi – og som kunnskapsleverandør når rammevilkår for elbil og lading skal formes. 25-årsjubileet skal feires i en periode der organisasjonen har opplevd sterk vekst, både i medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. 

Boka skal fortelle om veksten foreningen har gjennomgått, det «paradigmeskiftet» man har sett, hvordan man har bygd identitet og institusjon samt hvordan man jobber for å gjøre elbilsatsingen rustet for utfordringene i fremtiden.

Boka vil få en historisk del, der journalist, siviløkonom og forfatter Helge Simonnes skriver både om elbil, «mennesker som hater elektriske biler» og annet artig om den norske folkesjela som man kommer over når man skriver om elbilens historie i Norge! I tillegg får boka en egen portrettdel der vi møter noen av de mest sentrale profilene både fra foreningen og norsk offentlighet de siste 25 årene.

ISBN: 978-82-8071-334-6
Innbundet kr. …
160 sider, gjennomill.
Utkommer: November 2020
Dinamo Forlag