Pågående prosjekter

Vårt Bærum

Fra 1945 til i dag har Bærum utviklet seg fra en landkommune med 30 000 innbyggere til en moderne storkommune med 130 000 innbyggere. Stikkordene har vært vekst og vern.

Det betyr at område etter området har skiftet karakter, men alltid med en fast forankring til fortiden. For Bærum har det vært viktig både å ta vare på og utvikle egen identitet. Gjennom de store boligbyggeløftene i 1950-, 1960- og 1970-årene var det en reell frykt for at Bærum skulle bli en sovekommune uten andre tilbud enn et nyansert boligmarked. Men ledende politikere ville det annerledes − man arbeidet intenst for en balanse mellom befolkning og arbeidsplasser. Næringslivet svarte opp med å etablere seg i Bærum, og i dag er det godt over 100 prosent arbeidsplassdekning. Det betyr at flere reiser til enn fra kommunen for å gå på arbeid.

  1. mai 2020 er det 75 år siden freden. Gjennom alle disse årene har Bærum opplevd vekst. Ferdselsårene ble modernisert og effektivisert, Bærum fikk en mulighet for å styre utviklingen inn mot de store trafikkårene. Kolsåsbanen, jernbanen, E18 og E16 ble skjellsettende. De bidro til at Bærum ble en populær etableringskommune, både for familier og næringsliv.

«Langsomt blir alle ting til», skriver Inger Hagerup. Sånn også i Bærum, selv om mange mener at kommunen lett kunne fått voksesmerter.

Befolkningen er ung, dermed er røttene grunne. Mange forsøker å tegn et karikert bilde av en kommune for de velutdannede, velbeslåtte og overfladiske. Det er på ingen måte noen fyllestgjørende karakteristikk.

I dag er Bærum et allsidig og nyansert fellesskap. Båret frem av trygge oppvekstmiljøer, et mangfoldig næringsliv, landsledende skoler, eldreomsorg i Norges-toppen, idretts- og kulturliv med sydende aktivitet og mange nasjonale og internasjonale enere.

Kommunen limes sammen av sterke miljøer, men har i mindre grad klart å fjerne sjablongmessige merkelapper som settes på kommunen og kommunens innbyggere. Identitet bygger på stolthet og kunnskap – og respekt fra omverdenen.

Bærum kommune har i etterkrigstiden vært preget av et stabilt styre – og administrativ og politisk kontinuitet. Formannskapsmodellen har gitt bred deltagelse og konsensus rundt de vesentligste beslutningene. Den sterkeste motstanden har kommet fra posisjonspartiets indre opposisjon og ikke fra politiske motstandere.

Boken vil organiseres kronologisk tiår for tiår. Men som en vertikal dimensjon vil boken inneholde en rekke historier, blikk utenfra på Bærum, noen kuriosa samt både lokale personligheter og «rikskjendiser». Vi vil engasjere en håndfull skjønnlitterære «bæringer» til å krydre boken.

ISBN: 978-82-8071-333-9

Boken vil utkomme 5. mai 2020

Gjennomill. dokumentar- og praktbok

 

 

ELBILFORENINGEN (Helge Simonnes og Martin Thronsen) 25 år

Look to Norway

I 2020 er Norsk elbilforening 25 år. Organisasjonen har vært en del av en norsk elbilrevolusjon uten sidestykke i verden, og 2020 kommer også til å være året da elbiler passerer 10 prosent av personbilbestanden. Norsk elbilforening har betydd mye for å realisere Norges offensive elbilsatsing. For å kunne lykkes med den raske utviklingen, har foreningen hele tiden samarbeidet godt med blant annet ladebransjen. Norsk elbilforening kommer til å være viktig også i årene som kommer, både for å støtte forbrukere med å ta i bruk en ny teknologi – og som kunnskapsleverandør når rammevilkår for elbil og lading skal formes. 25-årsjubileet skal feires i en periode der organisasjonen har opplevd sterk vekst, både i medlemmer, tillitsvalgte og ansatte. 

Boka skal fortelle om veksten foreningen har gjennomgått, det «paradigmeskiftet» man har sett, hvordan man har bygd identitet og institusjon samt hvordan man jobber for å gjøre elbilsatsingen rustet for utfordringene i fremtiden.

Boka vil få en historisk del, der journalist, siviløkonom og forfatter Helge Simonnes skriver både om elbil, «mennesker som hater elektriske biler» og annet artig om den norske folkesjela som man kommer over når man skriver om elbilens historie i Norge! I tillegg får boka en egen portrettdel der vi møter noen av de mest sentrale profilene både fra foreningen og norsk offentlighet de siste 25 årene.

ISBN: 978-82-8071-334-6
Innbundet kr. …
160 sider, gjennomill.
Utkommer: November 2020
Dinamo Forlag