Enda Bedre i Morgen

«Denne boken viser hvordan TOMRA har utviklet seg som selskap de siste femti årene, og kanskje enda mer vesentlig; hvordan selskapets kjerneformål, entreprenørånd og kultur vil fortsette å være drivende i ressursrevolusjonen i årene fremover.»

Tove Andersen, konsernsjef i TOMRA

For nærmere informasjon kontakt forlagssjef Ottar Samuelsen mobil: 95081773 eller ottar@dinamoforlag.no

Even Better Tomorrow – Engelsk versjon